Κορινθιακά

Παρασημοφόρηση του Νεμεάτη Χαράλαμπου Κουρελή (105 ετών) από το Υπουργείο Άμυνας (Video)

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *